20 mei 2022

Interim managers leggen de vinger op de zere plek

De zorgsector is een sector die constant in beweging is. De laatste jaren staat deze sector vaak in het nieuws. Soms positief en soms ook negatief. De ene keer klappen we voor de zorgmedewerkers en een volgende keer lijken we verder uit elkaar te staan. Het is nu tijd om in gesprek te gaan met onze interim manager die hun sporen in de zorgsector hebben verdiend. Welke ontwikkelingen zien zij? En wat zijn hun gedachten in deze bijzondere tijd?

Het allereerste Irys-Event is inmiddels een feit. De middag werd geleid door Adrie van Iwaarden, een zeer ervaren coach en organisatieadviseur binnen de zorgsector en het MKB. Het was een feest van herkenning voor de aanwezige managers, omdat de meeste van hen elkaar kennen vanuit het werkveld. Momenteel is er in onze zorgsector een duidelijk tekort aan zorgmedewerkers op verschillende niveaus. Organisaties en met name de cliënten hebben hier hinder van en de medewerkers ervaren veel werkdruk en dit heeft effect op de zorg- en dienstverlening. Organisaties komen voor deze lastige vraagstukken steeds vaker te staan. Een greep uit deze vraagstukken:

  • De toekomstvisie voor de zorgmedewerkers: Issues die ter sprake kwamen waren: Welke normen en waarden hanteren we met elkaar, hoe creëer je eigenaarschap, hoe duidelijk is de visie van de organisatie voor de (zorg)medewerkers.
  • Continueren en waarborgen van de zorg: Vragen die besproken werden: waar ‘stopt’ de zorgvraag en ons zorgaanbod, is het aanbod afhankelijk van flexwerkers, hoe creëren we stabiliteit, hoe boei en bind je medewerkers, hoe gaan andere sectoren hier mee om?

Interim managers komen vaak op cruciale momenten de zorgorganisatie binnen. Sommige vraagstukken zijn al eerder in hun carrière de revue gepasseerd, zoals personeelstekorten. Maar ten opzichte van toen zien onze interim managers een andere ontwikkeling, namelijk dat er een grotere onzekerheid is onder de zorgmedewerkers. Ze constateren dat medewerkers zich niet altijd erkent voelen, geen veilige werksfeer ervaren en vooral dat er onduidelijkheid binnen de organisatie heerst over de gehouden en gewenste koers. De focus kan langdurig liggen op overleven waardoor er onduidelijkheid ontstaat over de toekomst. Zo constateren diverse managers dat er organisaties zijn die geen strategie op het gebied van HR, Zorg, IT etc. hebben. Het gevolg kan zijn dat er minimaal vijf handtekeningen nodig zijn om een kapot koffiezetapparaat in een huiskamer te vervangen.

Gezien de vele uitdagingen binnen de zorgsector zijn onze interim managers van mening dat zorgorganisaties meer moeten investeren in duidelijkheid. Wat is de toekomst van de organisatie, wat betekent dat voor de medewerker en de cliënt? Waarom maakt een organisatie bepaalde keuzes en hoe wordt er aan de organisatie gebouwd? Vanuit hun ervaring weten onze interim managers hoe belangrijk het is om een duurzame relatie op te bouwen om toekomst te geven aan een organisatie, medewerkers en cliënten. Dat komt tot uiting in de gesprekken die onze interim managers met de bestuurders hebben om mee te bouwen aan de kwaliteit van de zorgsector van Nederland.

Waarom Irys dit event heeft georganiseerd? Het doel is een relatie opbouwen met deze interim managers voor wie wij intermediair zijn door middel van een interactieve ontmoeting, waarbij we hun behoefte peilen, marktinformatie ophalen en hen laten proeven van actuele casusbespreking met eigen inbreng. Dit sluit naadloos aan bij de werkwijze van Irys, namelijk een duurzame partner zijn in de zorg voor zowel organisaties als medewerkers. Neem contact op met Irys als u meer informatie wilt.


Terug naar het overzicht